Стратегічні завдання Мережі Знань НТОУ

 • Консолідація та взаємодія наукових та освітніх закладів з метою генерування знань, розробки політик, стратегій та програм у сфері туризму та курортів.
 • Наукова та освітня підтримка НТО України, проведення досліджень, аналіз стратегій, консультації, навчання та надання практичних рекомендацій.
 • Покращення рівня професійної підготовки фахівців туристичної сфери, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
 • Переклад і видання зарубіжних професійних публікацій, підручників, звітів, аналітичних матеріалів, стандартів і публікацій UNWTO.
 • Налагодження співпраці з міжнародними освітніми мережами. Забезпечення обміну досвідом у галузі туристичної освіти та розробки спільних проектів.
 • Розробка науково-технічних і фінансово-економічних обґрунтувань здійснення заходів для розвитку туристичної інфраструктури в регіонах.
 • Проведення маркетингових та статистичних досліджень у сфері національного туризму, надання аналітичних та експертних висновків.
 • Підтримка діяльності, допомога та захист інтересів індивідуальних учасників Мережі Знань, представників закладів освіти, науки та професійної підготовки.
 • Розробка універсальних програм підготовки та перепідготовки кадрів в сфері туризму, індустрії гостинності та дотичних галузей.
 • Електронне видання та друк посібників, науково-практичних публікацій, аналітично-експертних заключень, стандартів, навчальних матеріалів.
 • Колективний розвиток туризмології, як міждисциплінарного наукового напрямку і створення ефективної системи підготовки кадрів у сфері туризму.
 • Розгляд проектів національних стандартів, технічних регламентів, норм і правил, гармонізованих з відповідними міжнародними стандартами.
 • Визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень з метою розширення національного туристичного та курортного потенціалу.
 • Оголошення «Тематичних років» в секторі туризму з подальшою науково-дослідницькою розробкою теми та її відповідним просуванням.

Приєднуйтесь!

Національна туристична організація України запрошує заклади науки і освіти до співпраці з розвитку системи знань національної туристичної сфери

Заклади освіти

37

Представники

58