Мережа Знань НТО України

Постійно діючий науково-консультаціний орган, який утворений для спільної генерації та поширення практичних знань з метою сталого розвитку туристичної сфери України.

Місія Мережі Знань НТО України –
зв’язати теорію з практикою та скоротити дистанцію між тими, хто генерує знання в секторі туризму та тими, хто застосовує ці знання на практиці.


Стратегічні Завдання Мережі Знань НТО України:

Консолідація та взаємодія наукових та освітніх закладів з метою генерування знань, розробки політик, стратегій та програм у сфері туризму та курортів.

Наукова та освітня підтримка НТО України, проведення досліджень, аналіз стратегій, консультації, навчання та надання практичних рекомендацій.

Покращення рівня професійної підготовки фахівців туристичної сфери, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Підтримка діяльності, допомога та захист інтересів індивідуальних учасників Мережі Знань, представників закладів освіти, науки та професійної підготовки.

Розробка універсальних програм підготовки та перепідготовки кадрів в сфері туризму, індустрії гостинності та дотичних галузей.

Електронне видання та друк посібників, науково-практичних публікацій, аналітично-експертних заключень, стандартів, навчальних матеріалів.

Переклад і видання зарубіжних професійних публікацій, підручників, звітів, аналітичних матеріалів, стандартів, в тому числі публікацій UNWTO.

Колективний розвиток туризмології, як міждисциплінарного наукового напрямку і створення ефективної системи підготовки кадрів у сфері туризму.

Налагодження співпраці з міжнародними освітніми мережами. Забезпечення обміну досвідом у галузі туристичної освіти та розробки спільних проектів.

Розгляд проектів національних стандартів, технічних регламентів, норм і правил, гармонізованих з відповідними міжнародними стандартами.

Розробка науково-технічних і фінансово-економічних обґрунтувань здійснення заходів для розвитку туристичної інфраструктури в регіонах.

Визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень з метою розширення національного туристичного та курортного потенціалу.

Проведення маркетингових та статистичних досліджень у сфері національного туризму, надання аналітичних та експертних висновків.

Організація та проведення щорічного всеукраїнського конкурсу кращих наукових дослідницьких робіт з номінацією кращих на конкурс UNWTO.

Оголошення «Тематичних років» в секторі туризму з подальшою науково-дослідницькою розробкою теми та її відповідним просуванням.

Приєднуйтесь до Мережі Знань НТО України

25

Закладів освіти

40

Представників