Місія НТО України

Консолідація туристичного сектору, розвиток мережі регіональних DMO, підвищення рівня знань та якості національного туристичного продукту у всіх регіонах України.

Нетворкінг.

Головною запорукою успіху України, як туристичної дестинації, є всебічна консолідація, координація, кооперація та колаборація бізнесу, громадськості та органів державної влади.

НТО України створює умови та інструменти для ефективної співпраці всіх зацікавлених сторін національного туристичного сектора.

Маркетинг.

Створення та просування, національного туристичного продукту, формування позитивного іміджу України як привабливої для туризму країни, що сприятиме збільшенню туристичних потоків до України.

Маркетингова стратегія НТО України спрямована на сталий розвиток національного туристичного сектору.

Знання.

Розвиток та підтримка системи науки, освіти та професійної підготовки в сфері туризму та гостинності. Скорочення розриву між теорією та практикою за єдиними стандартами та програмами.

Мережа Знань НТО України створена для генерації, використання та поширення практичних знань у сфері туризму.

Якість.

Розвиток національної системи якості і досконалості в сфері туризму. Підвищення загальної економічної ефективності надання туристичних послуг. Сертифікація за міжнародними стандартами.

Співпраця НТО України з ТК 169 та SGS Ukraine забезпечує ефективну розробку нових та аудит існуючих стандартів.

Інвестиції.

Забезпечення комплексного розвитку туристичних дестинацій, зокрема створення сприятливих умов для залучення національних та міжнародних інвесторів у розбудову туристичної інфраструктури.

НТО України впроваджує та підтримує каталог актуальних інвестиційних проектів туристичної сфери.

Статистика.

Сбір і обробка даних перетину державного кордону, мобільних операторів та провідних платіжних систем. Аналіз і оцінка впливу туристичної галузі на національну економіку, екологію і соціальну сферу.

НТО України впроваджує "Туристичний барометр" як інструмент аналізу кількісних та якісних показників туризму.

Дипломатія.

Підтримка постійного гуманітарного та культурного міжнародного обміну. Залучення громадян до маркетингу місцевого туристичного продукту та розвитку організацій управління дестинаціями.

НТО України створює клуби амбасадорів і сприяє розвитку національної програми лояльності Турист України.