Знання

Мережа знань НТОУ.
Академія НТОУ.
Програми освіти та професійної підготовки.
Галузеві стратегії розвитку.
Регіональні програми розвитку.
Тренінги та семінари.

Конвергенція освіти, науки і практики в сфері туризму.

Мережа знань НТОУ

Академія НТОУ

Мережа Знань НТОУ.

Мережа знань НТОУ – є постійно діючим інтегрованим органом НТОУ, який утворений з дійсних та асоційованих членів НТОУ, діяльність яких пов’язана з освітою, професійною підготовкою, науково-практичними дослідженнями та інноваціями для обміну, спільної генерації, використання та поширення знань у сфері туризму та курортів в цілях формування сталого сектора туризму України.

На сьогоднішній день в Україні вже налічується 111 (сто одинадцять!) вищих навчальних закладів, що викладають спеціальність туризм, готельну та ресторанну справу.

Сучасна освіта повинна вирішувати проблеми підготовки фахівців, озброєних знанням методології між- і мультидисциплінарного підходу, що володіють методами синтезу предметної частини різних дисциплін і субдисциплін, а також володіють необхідними навичками доведення наукових досягнень до комерційного результату і впровадження новацій в процес створення туристичного продукту. Такий підхід забезпечить умови безперервності кваліфікаційно-компетентнісного процесу і процесу творчої діяльності людини, здійснить якісний перехід від підготовки «фахівця» до вільного універсального розвитку і активної самореалізації цілісного потенціалу особистості.

Місія Мережі знань НТОУ – зв’язати теорію з практикою. Скоротити дистанцію між тими, хто генерує знання в секторі туризму та тими, хто застосовує ці знання на практиці.

Основними завданнями Мережі знань НТОУ є:

 • Взаємодія спільноти знань, генерування знань, розробка політик, стратегій та програм у сфері туризму та курортів України;
 • Наукова та освітня підтримка НТОУ, її регіональних та галузевих інституцій, шляхом обміну знаннями, проведення досліджень, аналізу стратегічних документів, проведення консультацій та навчання, надання практичних рекомендацій; 
 • Покращення рівня професійної підготовки фахівців туристичної сфери, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
 • Розробка універсальних програм підготовки та перепідготовки кадрів в сфері туризму, індустрії гостинності та дотичних галузей із врахуванням спеціалізації і освітнього рівня туристичних кадрів.
 • Видання в друкованому та електронному форматах власних методичних посібників , науково-практичних публікацій, аналітично-експертних заключень, стандартів, та навчальних матеріалів у сфері туризму;
 • Переклад і видання зарубіжних професійних публікацій, підручників, звітів, аналітичних матеріалів, підручників, стандартів, в тому числі публікацій ЮНВТО, ЕТК і інших міжнародних організацій;
 • Колективний захист туризмології, як міждисциплінарного наукового напрямку і створення в Україні ефективної трирівневої системи підготовки кадрів з вищою освітою у сфері туризму;
 • Налагодження співпраці з міжнародними освітніми мережами (асоціаціями) освітнього профілю. Забезпечення обміну досвідом у галузі туристичної освіти та розробки спільних проектів;
 • Розгляду проектів стандартів, технічних регламентів, норм і правил, гармонізованих з відповідними міжнародними стандартами, інших законодавчих і нормативних актів у сфері національного туризму;
 • Розробка науково-технічних і фінансово-економічних обґрунтувань здійснення заходів у сфері туризму та прогнозування розвитку туристичної інфраструктури в регіонах;
 • Визначення пріоритетних напрямів та організація наукових досліджень з метою розширення туристичного та курортного потенціалу держави та підвищення ефективності його використання;
 • Проведення маркетингових досліджень та надання аналітичних висновків;
 • Організація та проведення щорічного всеукраїнського конкурсу кращих наукових дослідницьких робіт та інноваційних проектів з номінацією кращих на конкурс ЮНВТО;
 • Оголошення «Тематичних років» в секторі туризму з подальшою науково-дослідницькою розробкою теми та відповідним маркетинговим просуванням.
Контакти:

Рейтарська 19-Б
01030 Київ, Україна
+38 050 391 39 39
+38 067 100 80 70
info@ntoukraine.org

Про НТОУ:

Місія та завдання
Вступ до НТОУ
Реєстр учасників
Мережа знань
Керівництво