Міссія НТО України

Національну туристичну організацію України було створено на виконання положень стратегії розвитку сталого туризму України, як некомерційне, недержавне об'єднання з метою всебічної консолідації бізнесу, державних органів та громадян для вирішення широкого спектру питаннь розвитку національної туристичної сфери України.


Стратегічні напрями діяльності НТОУ:

--------------------
Нетворкінг 
Консолідація суб’єктів бізнесу та органів влади з питань розвитку туристичної галузі;
--------------------
Маркетинг 
Створення та просування, національного туристичного продукту;
--------------------
Знання
Розробка, просування та підтримка систем знань, освіти і професійної підготовки.
--------------------
Якість
Розвиток національних систем якості, аудиту та сертифікації в туристичної галузі;
--------------------
Інвестиції
Участь в розробці проектів та створені умов для залучення інвестицій.
--------------------
Статистика 
оцінка розвитку та впливу туристичної галузі на національну економіку.
--------------------
Дипломатія
Підтримка гуманітарного та культурного міжнародного обміну.
--------------------


Діяльність НТОУ спрямована на:

- співробітництво з органами влади з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування туристичної галузі України;
- представництво та захист інтересів учасників організації в органах державної влади,органах місцевого самоврядування а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;
- сприяння формуванню і розповсюдженню засад етики туристичної галузі, зокрема шляхом опрацювання і вдосконалення норм добросовісної поведінки в туристичнії діяльності;
- створення умов для розв’язання спорів між суб’єктами туристичної галузі шляхом досягнення мирових угод та арбітражу;
- сприяння підвищенню ефективності функціонування туристичної галузі шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів та послуг, безпеки, та екології;
- розробка політик та стратегій розвитку туристичної галузі України.
- залучення іноземних туристів в Україну, розвиток в’їзного та внутрішнього туризму;
- формування на основі найбільш привабливих туристичних ресурсів України конкурентноспроможного національного туристичного продукту, призначеного для реалізації на міжнародному туристичному ринку;
- формування та підтримка позитивного образу України на міжнародному туристичному ринку;
- підтримка, сприяння та просування на цільових ринках національного туристичного продукту;
- підтримка, сприяння та просування регіонального та місцевого туристичних продуктів;
- розвиток туристичних дестинацій України шляхом об’єднання більшості компаній, діяльність яких пов’язана безпосередньо або опосередковано із наданням послуг або продажом товарів для туристів;
- утворення та координація діяльності регіональних і галузевих туристичних організацій (РТО, МТО та ЛТО, ГТО, ТІЦів);
- сприяння суб’єктам туристичної галузі України в просуванні їх туристичного продукту на міжнародному та національному туристичних ринках;
- координація загальної взаємодії між усіма учасниками туристичного ринку України;
- розробка та реалізація маркетингової політики з просування туризму України;
- інформаційний супровід та підтримка державної політики в сфері туризму;
- дослідження, аналітика та бенчмаркінг між містами та регіонами;
- створення та ведення інтерактивної пошарової бази даних, що включає інформацію про всі туристичні та рекреаційні ресурси України, придатні для використання в туризмі, в тому числі об’єкти історико-культурної спадщини та природно-заповідного фонду, рекомендовані для відвідування туристами та для формування національної мережі туристично-екскурсійних маршрутів;
- створення єдиного туристичного інформаційного простору України шляхом об’єднання актуальної та достовірної інформації;
- розробка, виготовлення та розповсюдження в Україні та за кордоном друкованої продукції, яка інформує про туристичні можливості України
- створеня та підтримка національного туристичного інтернет-порталу;
- підтримка, промоція та маркетингове просування офіційного туристичного бренду України;
- розробка брендів, логотипів та іншої ідентифікаціїної інформації для товарів і послуг з метою пропонування для спільного використання суб`єктами господарювання, що надають туристичні послуги;
- організація та сприяння у маркуванні об’єктів туристичного відвідування та інфраструктури, установці туристичних інформаційних знаків і покажчиків, в тому числі екскурсійних та туристичних маршрутів;
- впровадження сучасних інформаційних технологій, організація та участь у функціонуванні національної мережі офіційних туристичних інформаційних центрів;
- консолідація суб’єктів туристичної галузі України з метою представлення на національному та міжнародному ринках через участь у презентаціях, туристичних виставках, ярмарках, конференціях, конгресах тощо;
- взаємодія з закордонними національними та всесвітними туристичними організаціями, а також іншими громадськими об’єднаннями, чия діяльність пов’язана з туризмом;
- участь у міжнародних організаціях та глобальних громадських об’єднаннях в сфері туризму;
- адаптація туристичних пропозицій до умов стандартів національних і міжнародних ринків;
- сприяння у створенні умов для виходу учасників організації на закордонні ринки;
- розробка галузевих інформаціїних та освітних програм;
- організація та співорганізація лекцій, дискусій, семінарів, конференцій, круглих столів, виставкових заходів, маркетингових акцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій;
- залучення місцевих і закордонних навчальних закладів та спеціалістів-консультантів для вирішення питань вдосконалення процесів розвитку туристичної галузі України;
- розповсюдження досягнень світової та відчизняної науки, теоритичних та практичних знань, передового досвіду іноземних та всесвітніх організацій;
- впровадження передових галузевих стандартів та рекомендацій;
- розробка та формування систем професійної підготовки, оцінювання, сертифікації суб’єктів туристичної галузі України;
- регулярне публікування інформації про роботу організації та її учасників, про галузеві проблеми та іноземний досвід;
- розробка аналітичних робіт з галузевих питань і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Асоціації;
- надання методичної допомоги учасникам організації під час усунення недоліків або оптимізації з метою полипшення їх роботи;
- залучення інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури, сприяння інвестиційній діяльності в сфері туризму;
- забезпечення інфраструктурного та інформаційного облаштування об’єктів історико-культурної спадщини та природно-заповідного фонду, рекомендованих для відвідування туристами;
- стимулювання підприємницької діяльності та конкуренції у сфері туризму, зростання якості туристичних послуг на внутрішньому ринку;
- сприяння дерегулюванню і саморегулюванню, налагодженню ефективної взаємодії держави, місцевого самоврядування, неприбуткових організацій та підприємців у сфері туризму;
- створення та імплементація національної системи якості в туризмі, класифікації та сертифікації якості туристичних послуг, послуг із розміщення, харчування та супутніх туристичних послуг;
- сприяння збільшенню валютних надходжень від іноземних туристів та збільшення частки України на міжнародному туристичному ринку;
- підготовка, аналіз та погодження законодавчих ініціатив у галузі туризму;
- організація та підтримка навчальних центрів для підготовки та сертифікації учасників організації та комісій, що будуть займатися перевіркою та контролем за встановленими галузевими стандартами.

Контакти:

Рейтарська 19-Б
01030 Київ, Україна
+38 050 391 39 39
+38 067 100 80 70
info@ntoukraine.org

Про НТОУ:

Місія та завдання
Вступ до НТОУ
Реєстр учасників
Мережа знань
Керівництво