Якість та стандартизація в туризмі, індустрії гостинності і розваг

Національна туристична організація України спільно з технічними комітетами стандартизації в сфері туризму ТК118 та ТК169 здійснюють гармонізацію національних стандартів у сфері туризму та курортів з міжнародними та європейськими стандартами, а також розробку нових національних стандартів для суб’єктів туристичної діяльності та дотичних галузей.


Питання стандартизації, сертифікації, класифікації або категоризації об'єктів туристичної інфраструктури лишаються недостатньо зрозумілими і часто не доступними для підприємців. У той же час, туризм і гостинність поєднують низку унікальних характеристик, що відрізняють цю індустрію від інших індустрій послуг, і це визначає особливу роль поняття «якість» у процессі створення та реалізації туристичних послуг:
 
• У туризмі завжди є лише одна спроба вразити гостя, оскільки туристичну послугу виробляють та споживають одночасно. У туроператора, готелю або цілої дестинації немає часу на виправлення помилок, тому важливо робити все досконало з першого разу;
• Туристичні послуги мають багато символічних та нематеріальних компонентів. Сприйняття одного і того ж самого продукту буде різним, так як залежить від особистого досвіду та очікувань кожного туриста;
• Туристичний продукт багатогранний та складається з багатьох ланок – окремих послуг. Кожна ланка має значення і може змінити враження від всього продукту та навіть цілої дестинації.
 
Питання якості та стандартизації часто у бізнесу асоціюється зі складними та нудними процесами і додатковим навантаженням на персонал. Але ми ставимось до якості ширше, ніж як до технічно обґрунтованої ефективності і конкурентоспроможної переваги. Ми сприймаємо якість як етичний вибір. Відповідальність і бажання все робити добре, з повагою до людей і навколишнього середовища — це питання бізнес-етики. Саме в цій точці об'єднуються такі поняття, як якість, сталість, соціальна відповідальність, доступність і чесна торгівля. Якості без етики не існує.

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації (МР) підготовлено і впроваджено Національною туристичною організацією України (далі — НТОУ) з метою підвищення якості туристичних послуг в Україні, досягнення впорядкованості у роботі суб’єктів туристичної діяльності, зокрема шляхом їх класифікації.

Методичні рекомендації є неофіційним перекладом міжнародних стандартів, у випадку неоднозначного тлумачення вимог цих документів рекомендується використовувати відповідні міжнародні стандарти ISO та EN.
 
МР рекомендовані для добровільного застосування членами та партнерами НТОУ, а також усіма зацікавленими підприємствами, організаціями та фізичними особами-підприємцями.
 
НТОУ консолідує фахівців сектору, експертів технічних комітетів стандартизації ТК118 та ТК169, незалежні міжнародні та національні органи сертифікації для організації повного циклу впровадження стандартів в практичну діяльність суб’єктів по всьому ланцюгу туристичного продукту:
 
Навчання > Консалтинг > Імплементація > Аудит > Сертифікація > Технічний нагляд

Реєстрація користувачів

За посиланнями вище ви можете переглянути тестові фрагменти методичних рекомендацій і зрозуміти сферу їх застосування. Для отримання і подальшого використання повних версій заповніть будь-ласка наступну реєстраційну форму.


Які методичні рекомендації ви б хотіли отримати?

З якою метою?

Офіційна веб-сторінка ТК 169

Національний державний орган стандартизації УкрНДНЦ
Технічний комітет стандартизації №169 "Туризм та послуги сфери туризму"