Основні засади розвитку сталого туризму
Національної туристичної організації України.